Preskoči na glavni sadržaj
Stolni tenis Marija Martinovic
PSSZŽ

O nama

Osnivačka sjednica Skupštine Sportskog saveza osoba s invaliditetom Zagrebačke županije održana je 26. studenog 2008. godine na kojoj je za prvog predsjednika izabran Darko Matić. U registar udruga Savez je upisan 08. prosinca 2008. godine. Sjedište Saveza je u Velikoj Gorici, Matije Slatinskog 4. Sve informacije o radu Saveza mogu se dobiti na https://psszz.hr, Facebook stranici Parasportski savez Zagrebačke županije te na Youtube kanalu PSSZŽ.

Statutom Saveza prihvačene su načela izvorišnih osnova i temeljnih odredaba Statuta Hrvatskog paraolimpijskog odbora. Savez djeluje na području Zagrebačke županije. U Savez su trenutno učlanjeni Atletski klub osoba s invaliditetom Uspon iz Velike Gorice, Stolnoteniski klub osoba s invaliditetom Uspon iz Velike Gorice, Stolnoteniski klub osoba s invaliditetom Samobor, Atletski klub osoba s invaliditetom Samobor, Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice, Boćarski klub osoba s invaliditetom „Marijan Dobrinčić“ iz Velike Gorice, Paratekvando klub osoba s invaliditetom Ribnica i Športsko društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Uspon iz Velike Gorice. U savez mogu se isključivo udruživati savezi, sportska društva i sportski klubovi osoba s invaliditetom registriranih pri nadležnom tijelu Županijske uprave. Savez je nevladina, neprofitna, jedinstvena, dragovoljna i nestranačka interesna udruga sportaša s invaliditetom. Savez je učlanjen u Zajednicu saveza i sportskih udruga Zagrebačke županije i u Hrvatski paraolimpijski odbor.

Ciljevi Saveza su:

 • promicanje, razvitak i unapređivanje sporta osoba s invaliditetom radi postizanja vrhunskih sportskih rezultata u svim sportskim granama,
 • pomoć udruženim članicama u razvijanju tjelesne kulture, te masovnog i kvalitetnog sporta i sportske rekreacije osoba s invaliditetom,
 • pomoć i utjecaj na razvoj sportskih udruga osoba s invaliditetom u pravcu okupljanja što većeg broja mladih ljudi radi ostvarivanja njihovih potreba za sportskom aktivnošću.

Djelatnosti Saveza su:

 • sudjelovanje u utvrđivanju politike razvoja sportova osoba s invaliditetom u Zagrebačkoj županiji
 • ostvarivanje utvrđene politike, planova i programa vlastitom djelatnošću i kroz djelatnost udruženih članica
 • usklađivanje aktivnosti članica Saveza
 • valoriziranje programa potreba i interesa društva u sportu osoba s invaliditetom i predlaganje njegovog financiranja prema nadležnim tijelima
 • usmjeravanje proračunskih sredstava članicama Saveza realizatorima programa i skrb o njihovom namjenskom korištenju,
 • stvaranje uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih dostignuća u sportovima osoba s invaliditetom,  skrb o kategoriziranim sportašima s invaliditetom te skrb o unapređenju stručnog rada i osposobljavanje stručnih djelatnika za rad u sportu osoba s invaliditetom
 • djelovanje na povećanju masovnosti sudionika osoba s invaliditetom u svim sportovima
 • organiziranje sportskih natjecanja i manifestacija
 • ostvarivanje suradnje sa sportskim udrugama u zemlji i inozemstvu.

Punopravne članice Saveza su:

 • sportski savezi osoba s invaliditetom na razini Zagrebačke županije prema vrstama sporta
 • sportski savezi osoba s invaliditetom prema vrsti invaliditeta
 • sportske udruge (sportski klubovi) i sportska društva osoba s invaliditetom.

Da bi se ostvarilo punopravno članstvo u Savezu moraju se ispunjavati slijedeći kriteriji:

 1. osigurane kadrovske i stručne te osnovne materijalne uvjete za rad i djelovanje
 2. sportski savez  mora imati učlanjeno minimalno 20 registriranih natjecatelja
 3. sportske udruge (sportski klubovi) po vrstama sporta odnosno vrstama invaliditeta minimalno registriranih tri natjecatelja
 4. da su uredno registrirani pri nadležnom tijelu državne uprave,
 5. da prihvaćaju Statut Saveza,
 6. da drugi savez istog sporta ili iste vrste invaliditeta nije član Saveza uvjet je samo za sportske saveze
 7. da su članice isključivo registrirane za djelatnost na području sporta osoba s invaliditetom,
 8. da se ti sportovi nalaze na popisu aktivnosti pripadajućeg nacionalnog saveza i HPO-a, odnosno nadležne međunarodne sportske federacije,
 9. da su upisani u registru udruga pri nadležnom uredu Zagrebačke županije.

Članovi izvršnog odbora

Viktor Jozić

 • Dopredsjednik saveza

Mirjana Lučić

 • Član izvršnog odbora

Anton Maras

 • Član izvršnog odbora

Gordana Kosmat

 • Član izvršnog odbora
STKOI Uspon

Para stolnoteniski klub „Uspon“

Stolnoteniski klub osoba s invaliditetom Uspon  (STKOI USPON) osnovan je 24. veljače 2012. godine u Velikoj Gorici. Od tada, klub pod vodstvom predsjednice i glavne trenerice Mirjane Lučić marljivo radi na promicanju stolnoteniskog sporta za osobe s invaliditetom. Glavni cilj nam je uključiti što veći broj osoba s invaliditetom u sport te staviti naglasak na važnost bavljenja sportom koji  je dokazano važan ne samo za  fizičko već i za mentalno zdravlje.
Atletski klub osoba s invaliditetom Samobor-Maja i Antonio

Paraatletski klub „Samobor“

Atletski klub osoba s invaliditetom Samobor, Skraćeni naziv AKOSIS, osnovan je 22. listopada 2019. godine, zbog povećanog broja sportaša s invaliditetom koji treniraju u sklopu Atletskog kluba „Samobor 2007. Treninzi se održavaju ponedeeljkom i srijedom od 17.00-18.00 sati.
Klub para visece kuglane Uspon

Klub para viseće kuglane „Uspon“

Razvoj sporta osoba s invaliditetom u Velikoj Gorici i Zagrebačkoj županiji započinje 14. srpnja 2008. godine  kada su Darko Matić, Suzana Strunjak, Zlatko Župetić, Višnja Majsec Sobota, Petra Žuvela, Ivica Lukačević, Daniela Smukov i Marina Robotić osnovali Športsko društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Uspon.
Bocarski klub osoba s invaliditeto Marijan Dobrincic

Paraboćarski klub „Marijan Dobrinčić“

Klub je osnovan 2014. godine u Velikoj Gorici. Klub okuplja sportaše sa invalidtetom, osobe sa 100% tijelesnim oštečenjem (cerebralno paralizom i mišičnom distrofijom). Naši treninzi odvijaju se u gradskoj sportskoj dvorani ponedeljkom i petkom od 9 do 11 sati, te u dvorani Osnovne škole Eugena Kumičića, utrkom od 19:15 do 20:45h i subotom 16:30 do 18h.